Trainingen - Creativiteit
Creativiteit

Creativiteit realiseert op verrassend effectieve en efficiënte wijze haar doel. Daarbij is ze zowel wat de doelen als wat de middelen betreft innovatief.
Creativiteit in deze zin omvat meer dan alleen inventieve denkprocessen. Ze orchestreert analytisch verstand, fantasie en intuïtie tot doeltreffend gedrag. Haar innovaties zijn praktijk- en resultaatgericht.
Ieder individueel of collectief werkproces is als creatieproces te begrijpen: er wordt een innerlijk geconcipieerd ontwerp gerealiseerd.
Dat geldt voor uiteenlopende werkterreinen als materiële productie, industrieel ontwerp, dienstverlening door professionals en voor management. De walkman, zwavelarme diesel of de inrichting van een supermarkt - ze kunnen allemaal als creaties begrepen worden.

Deze invalshoek levert een aantal uiterst vruchtbare aandachtspunten op. Het artistieke werkproces bezit namelijk structurele kenmerken die voor organisaties van buitengewone waarde blijken te zijn. Dat betreft zowel de maximale mobilisering van het potentieel van hun medewerkers als het doelgerichte en innovatieve inspelen op markt en omgeving.

Daarbij gaat het in wezen om een paradoxale grondhouding: kunst combineert een sterke persoonlijke betrokkenheid met ontspannen speelsheid, uithoudingsvermogen met flexibiliteit, een niets ontziende openheid met een heldere, diepgaande focus. Dit spanningsveld tussen fantasie, gevoel en rede effectief te kunnen hanteren en daarmee daadkrachtig tot de gewenste resultaten te kunnen komen, vraagt om inzicht in mentale processen en om intuïtieve vermogens.
De daarvoor vereiste persoonlijke ontwikkeling kan in een training gericht en effectief in gang gezet worden.

Neem voor creativiteitstrainingen vrijblijvend contact met ons op.

MOTTO

"Pas op hoe je de wereld interpreteert. Ze ís zo."


Heller

"Wie boven zich zelf uit wil groeien, moet diep geaarde wortels hebben."

Ullmann

BOEK

Thomas de Neve heeft een boek over theater geschreven: "Tussen Malaise en Magie: Theater in het Leven - Leven in het Theater." Interessant ook voor lezers buiten het theater: in het theater gaat het immers om mensenkennis. Kijk voor meer informatie op www.studio-ijsvogel.nl/magie

OPEN INSCHRIJVING

Twee keer per jaar vindt een intensieve workshop plaats waarin je je persoonlijke effectiviteit diepgaand en duurzaam kunt verhogen.

Voor meer informatie zie:

personalexcellence.nl