Trainingen - Persoonlijke Effectiviteit
Persoonlijke Effectiviteit

Persoonlijke effectiviteit: bereiken wat je werkelijk wilt. Dat vraagt om de kunst je telkens goed af te stemmen op de gegeven situatie en er in het kader van de eigen doelstelling optimaal op in te spelen. Dit vermogen omvat functionele, emotionele en sociale intelligentie.
Effectief gedrag vereist improvisatie: in de praktijk word je meestal met unieke, onoverzichtelijke en onvoorspelbare situaties geconfronteerd. Dan dien je consequent te blijven wat de doelstelling betreft, maar tegelijkertijd flexibel om creatief op de onvoorziene mogelijk- en moeilijkheden in te kunnen spelen.
Dit vraagt om tegenwoordigheid van geest: een combinatie van daadkracht en intuïtief leervermogen.
Dit onbewuste potentieel kan voor een goed deel bewust ontwikkeld worden. Door vertrouwdheid met mentale grondwetmatigheden, alertheid voor dysfunctionele gewoontes en optimaal gerichte aandacht kunnen de eigen mogelijkheden in dit opzicht aanzienlijk verruimd worden. De persoonlijke effectiviteit en efficiëntie stijgen, de persoonlijke betrokkenheid en voldoening nemen toe.

Ook kan hiermee voor de preventie van burn-out een degelijke basis gelegd worden.

Neem voor trainingen met betrekking tot Persoonlijke Effectiviteit vrijblijvend contact met ons op.

MOTTO

"Pas op hoe je de wereld interpreteert. Ze ís zo."


Heller

"Wie boven zich zelf uit wil groeien, moet diep geaarde wortels hebben."

Ullmann

BOEK

Thomas de Neve heeft een boek over theater geschreven: "Tussen Malaise en Magie: Theater in het Leven - Leven in het Theater." Interessant ook voor lezers buiten het theater: in het theater gaat het immers om mensenkennis. Kijk voor meer informatie op www.studio-ijsvogel.nl/magie

OPEN INSCHRIJVING

Twee keer per jaar vindt een intensieve workshop plaats waarin je je persoonlijke effectiviteit diepgaand en duurzaam kunt verhogen.

Voor meer informatie zie:

personalexcellence.nl