Trainingen - Communicatie
Communicatie

Communicatie is meer dan het verstrekken van informatie. Doorslaggevend is welke betekenis de 'ontvanger' aan de boodschap geeft en hoe de 'zender' niet alleen het denken, maar ook voelen en handelen weet te raken.

Dit persoonlijke deel van het communicatieproces bepaalt of we onze intentie werkelijk bereiken. Het verloopt echter onbewust - en is ook té gecompliceerd om volledig bewust uitgevoerd te worden.
Ook doet een overmaat aan controle afbreuk aan de spontaniteit en daarmee aan de geloofwaardigheid.

Communicatieve competentie is veeleer een kwestie van intuïtieve sturing: zij weet zich doelgericht op de telkens unieke context af te stemmen, zonder aan disfunctionele gewoontes vast te houden of aan authenticiteit te verliezen.
Dat kan geleerd worden.


Neem voor communicatie-trainingen vrijblijvend contact met ons op.

MOTTO

"Pas op hoe je de wereld interpreteert. Ze ís zo."


Heller

"Wie boven zich zelf uit wil groeien, moet diep geaarde wortels hebben."

Ullmann

BOEK

Thomas de Neve heeft een boek over theater geschreven: "Tussen Malaise en Magie: Theater in het Leven - Leven in het Theater." Interessant ook voor lezers buiten het theater: in het theater gaat het immers om mensenkennis. Kijk voor meer informatie op www.studio-ijsvogel.nl/magie

OPEN INSCHRIJVING

Twee keer per jaar vindt een intensieve workshop plaats waarin je je persoonlijke effectiviteit diepgaand en duurzaam kunt verhogen.

Voor meer informatie zie:

personalexcellence.nl