Trainingen - Samenwerking
Samenwerking

De magische krachten van synergie komen voort uit duidelijk aanwijsbare factoren:
een heldere, gedeelde visie,
sociale omgangsvormen die de superieure energie en intelligentie van een groep kunnen mobiliseren,
een uitgewogen mix van persoonlijke competenties ("teamrollen") zo dat het gemeenschappelijke werkproces optimaal kan verlopen en
een heldere, organische structuur van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

De opbouw van een optimaal functionerend team vraagt een reeks van georchestreerde stappen die geleidelijk aan structurele en culturele, functionele en menselijke voorwaarden scheppen - een proces dat een team voor een goed deel zelf ter hand kan/moet nemen.

Teams in moeilijkheden kunnen zich aan de hand van deze concrete aandachtspunten zelf uit de impasse halen.


Neem voor een training of begeleidingstraject met betrekking tot samenwerking vrijblijvend contact met ons op.

MOTTO

"Pas op hoe je de wereld interpreteert. Ze ís zo."


Heller

"Wie boven zich zelf uit wil groeien, moet diep geaarde wortels hebben."

Ullmann

BOEK

Thomas de Neve heeft een boek over theater geschreven: "Tussen Malaise en Magie: Theater in het Leven - Leven in het Theater." Interessant ook voor lezers buiten het theater: in het theater gaat het immers om mensenkennis. Kijk voor meer informatie op www.studio-ijsvogel.nl/magie

OPEN INSCHRIJVING

Twee keer per jaar vindt een intensieve workshop plaats waarin je je persoonlijke effectiviteit diepgaand en duurzaam kunt verhogen.

Voor meer informatie zie:

personalexcellence.nl