Doelstelling
Kunnen - Kunde - Kunst

Uitmuntende prestaties ontstaan niet alleen op basis van buitengewoon vakmanschap; ze komen voort uit bijzondere persoonlijke kwaliteiten. Daarbij gaat het om eigenschappen als vitaliteit, creativiteit en doorzettingsvermogen. Wie excelleert, werkt vanuit heel persoonlijke doelstellingen en weet op iedere situatie energiek en inventief in te spelen.
Zo kent ieder vak zijn kunnen en zijn kunde - en heeft in laatste instantie kunst nodig: een geheel van vakmanschap, intuïtie en bezieling.
Soft is hard: menselijke factoren kunnen voor harde feiten zorgen, of het nu om onuitgesproken weerstanden of om spraakmakende prestaties gaat. 'Soft' hoeft echter niet wollig te betekenen: juist omdat deze processen moeilijk aanwijsbaar en hanteerbaar lijken, maar grote impact hebben, moeten ze nuchter, helder en doelgericht behandeld worden.

In deze zin doelen de trainingen van PARABOLE op een diepgaande, praktijkgerichte en langdurig werkende ontwikkeling van persoonlijkheid: het gaat om eigenschappen die vaardigheden overstijgen. Ze kunnen niet geleerd, maar wel bewust ontwikkeld worden. Daarbij staat de wisselwerking tussen denken, voelen en handelen centraal. Deelnemers leren om zelfstandig hun eigen 'heartware' te ontwikkelen.

Doel is het, in elke situatie door doelgerichte improvisatie optimaal gedrag te kunnen genereren: effectief, efficiënt en authentiek.

MOTTO

"Pas op hoe je de wereld interpreteert. Ze ís zo."


Heller

"Wie boven zich zelf uit wil groeien, moet diep geaarde wortels hebben."

Ullmann

BOEK

Thomas de Neve heeft een boek over theater geschreven: "Tussen Malaise en Magie: Theater in het Leven - Leven in het Theater." Interessant ook voor lezers buiten het theater: in het theater gaat het immers om mensenkennis. Kijk voor meer informatie op www.studio-ijsvogel.nl/magie

OPEN INSCHRIJVING

Twee keer per jaar vindt een intensieve workshop plaats waarin je je persoonlijke effectiviteit diepgaand en duurzaam kunt verhogen.

Voor meer informatie zie:

personalexcellence.nl