Werkwijze
Inventieve werkvormen gaan dieper

Training doelt in laatste instantie op het genereren van optimaal gedrag.

In dit spanningsveld kunnen zowel theorie als ook praktijk een valkuil vormen:
De trainingen van PARABOLE richten zich daarom op de bewuste en onbewuste zelfsturing van de deelnemers: de 'software' van hun gedrag. De eigenschappen en mentale voorwaarden van gewenst gedrag worden door een combinatie van verrassende oefeningen en scherpe analyses ervaarbaar, inzichtelijk en toepasbaar gemaakt. Daarbij staat de welbewuste ontwikkeling van tegenwoordigheid van geest centraal, want iedere situatie vraagt om een interventie op maat.

In dit leerproces spelen inventieve oefeningen een prominente rol. Zij maken gecompliceerde mentale processen zichtbaar en bieden tevens een praktijkveld aan dat door gewoontes en vooroordelen weinig belast is. Disfunctioneel gedrag kan met humor bejegend worden. Denken, praktisch handelen en beleving versterken elkaar en spreken de deelnemers op een onverwachte manier persoonlijk aan.

De transfer van de opgedane inzichten en ervaringen naar de beroepspraktijk wordt uitdrukkelijk besproken. De deelnemers krijgen daarbij concrete aandachtspunten aangereikt om hun persoonlijke ontwikkeling zelfstandig in het gewenste kader vorm te kunnen geven.

MOTTO

"Pas op hoe je de wereld interpreteert. Ze ís zo."


Heller

"Wie boven zich zelf uit wil groeien, moet diep geaarde wortels hebben."

Ullmann

BOEK

Thomas de Neve heeft een boek over theater geschreven: "Tussen Malaise en Magie: Theater in het Leven - Leven in het Theater." Interessant ook voor lezers buiten het theater: in het theater gaat het immers om mensenkennis. Kijk voor meer informatie op www.studio-ijsvogel.nl/magie

OPEN INSCHRIJVING

Twee keer per jaar vindt een intensieve workshop plaats waarin je je persoonlijke effectiviteit diepgaand en duurzaam kunt verhogen.

Voor meer informatie zie:

personalexcellence.nl