home
doelstelling
werkwijze
achtergrond
trainingen
coaching
parabole

KUNNEN - KUNDE - KUNST


Uitmuntende prestaties ontstaan niet alleen op basis van buitengewoon vakmanschap; ze komen voort uit bijzondere persoonlijke kwaliteiten. Daarbij gaat het om eigenschappen als vitaliteit, creativiteit en doorzettingsvermogen. Wie excelleert, werkt vanuit heel persoonlijke doelstellingen en weet op iedere situatie energiek en inventief in te spelen. Zo kent ieder vak zijn kunnen en zijn kunde - en heeft in laatste instantie kunst nodig: een geheel van vakmanschap, intuпtie en bezieling.

Soft is hard: menselijke factoren kunnen voor harde feiten zorgen, of het nu om onuitgesproken weerstanden of om spraakmakende prestaties gaat. 'Soft' hoeft echter niet wollig te betekenen: juist omdat deze processen moeilijk aanwijsbaar en hanteerbaar lijken, maar grote impact hebben, moeten ze nuchter, helder en doelgericht behandeld worden.

In deze zin doelen de trainingen van PARABOLE op een diepgaande, praktijkgerichte en langdurig werkende ontwikkeling van persoonlijkheid: het gaat om eigenschappen die vaardigheden overstijgen. Ze kunnen niet geleerd, maar wel bewust ontwikkeld worden. Daarbij staat de wisselwerking tussen denken, voelen en handelen centraal. Deelnemers leren om zelfstandig hun eigen 'heartware' te ontwikkelen.
Doel is het, in elke situatie door doelgerichte improvisatie optimaal gedrag te kunnen genereren: effectief, efficiënt en authentiek.